Als je vragen hebt, kan je altijd even bellen of langskomen.

 

 

Aanmeldformulier

Ouder / Verzorger 1

De hierna volgende gegevens zullen we gebruiken voor de communicatie.

Ouder / Verzorger 2

Ondergetekende:

  • heeft geen bezwaar tegen het opvragen van testgegevens (CITO, NIO e.d.) en andere informatie bij de vorige school.
  • verklaart zich te conformeren aan de regels en afspraken die in de schoolgids staan; deze schoolgids is te vinden op onze website.
  • aanvaardt de financiële verplichtingen die gelden voor leerlingen van Hofstad Lyceum en die in overleg met de Medezeggenschapsraad zijn vastgesteld.

Iedere leerling die voldoet aan alle toelatingscriteria, is welkom op onze school.

Los van ieders levensovertuiging is deelname aan alle schoolactiviteiten verplicht.

Naast het invullen van dit webformulier dient u ook telefonisch een afspraak te maken voor een aanmeldingsgesprek (070-3687670).

Bij het aanmeldingsgesprek heeft u nodig:

  • Het BOVO-aanmeldformulier waarop het advies van uw kind is ingevuld, plus de voorkeurslijst van scholen en de ondertekeningspagina. U heeft deze formulieren van de basisschool ontvangen.
  • Een kopie van het geldige paspoort/de identiteitskaart van uw kind.
  • Het burgerservicenummer van uw kind, indien dit niet op het I.D. staat.