WORD JIJ EEN VAN ONZE BRUGKLASSERS?

Informatie voor toekomstige leerlingen

werving1819 7803

Open Huis en Informatie 2018

 • Leerlingenmiddag gymnasium en TTO: woensdag 17 januari 2018, 14.15-16.15 uur
  (aanmelden niet nodig, 14.00 uur aanwezig zijn)
 • Informatieavond voor ouders: dinsdag 23 januari 2018, 19.30 uur
 • Leerlingenmiddag havo en vwo: woensdag 24 januari 2018, 14.00-16.00 uur
  (aanmelden niet nodig; 13.45 uur aanwezig zijn)
 • Open Huis: zaterdag 3 februari 2018, 11.00-14.00 uur
 • Test tto: woensdag 7 februari 2018, 14.15-15.45 uur (14.00 uur aanwezig zijn en
  uiterlijk dinsdag 6 februari telefonisch opgeven voor de test)

Aanmelding leerlingen 2018-2019

Hieronder staat de aanmeldingsprocedure voor het eerste leerjaar.
Voor de overige leerjaren geldt dat aangemelde leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden. Aan het einde van het schooljaar, na de bevorderingsvergaderingen (6 t/m 10 juli 2018), krijgen leerlingen en ouders bericht of er plaats is.

Aanmelding eerste leerjaar

Voor het schooljaar 2018-2019 heeft Hofstad Lyceum 180 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van Hofstad Lyceum. Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de afdelingen. In de brugklas hebben we daarom plaats voor 50% leerlingen met een vwo-advies en 50% leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies.

Plaatsing

Hofstad Lyceum heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool.

Voor het tto geldt bovendien dat een leerling een test met positief resultaat moet hebben afgelegd. Deze test is op woensdagmiddag 7 februari 2018 van 14.15 tot 15.45 uur. De leerlingen worden verwacht om 14.00 uur. Zij moeten zich uiterlijk dinsdag 6 februari telefonisch opgeven voor deelname aan de TTO test. De uitslag van de test is bekend op maandag 12 februari 2018.

Wij streven naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de afdelingen. Bij overaanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden. Bij loting hebben broers en zussen van leerlingen van Hofstad Lyceum en kinderen van personeelsleden van Hofstad Lyceum voorrang.

Definitieve plaatsing

De toelatingscommissie, die bestaat uit de afdelingsleiding van de brugklas, de zorgcoördinator en de rector, besluit over definitieve plaatsing. Op 6 april 2018 ontvangen alle ouders van leerlingen die zich hebben aangemeld bericht over definitieve plaatsing.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding en inschrijving zijn geregeld volgens de afspraken die gemaakt zijn in het BOVO Haaglanden overleg. De aanmeldingsprocedure start op 10 februari 2018 en sluit op 23 februari 2018.

Vanaf 24 januari 2018 kan telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een aanmeldgesprek, waarbij ouder(s)/verzorger(s) en de leerling aanwezig zijn. Ook tijdens het Open Huis op zaterdag 3 februari 2018 is het mogelijk hiervoor een afspraak te maken.

Voorafgaand aan het aanmeldingsgesprek moeten ouders via de website het digitale aanmeldformulier, dat vanaf 24 januari 2018 op de website staat, ingevuld en via de mail verzonden hebben. Bij het aanmeldingsgesprek moeten worden ingeleverd:

- het BOVO-formulier met het advies van de basisschool
- de voorkeurslijst van middelbare scholen
- een kopie van het ID van de leerling
- het burgerservicenummer van de leerling.

 

 
hofstad_lyceum_0
hofstad_lyceum_8
hofstad_lyceum_1
hofstad_lyceum_4
hofstad_lyceum_3
hofstad_lyceum_5
hofstad_lyceum_6