Veel gestelde vragen over COVID-19

Mijn kind heeft klachten. Wat nu?

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs geldt:

  • Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn), koorts, benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten? Laat het kind testen en laat het thuisblijven tot de uitslag van de test bekend is.  Als u uw kind wilt laten testen, belt u met 0800-1202 of, als de leerling een Digi-d heeft, kan dit online via coronatest.nl
  • Voor advies kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met de GGD (scholen en kinderopvang), op telefoonnummer 070-7526731. Buiten kantooruren kunt u een e-mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl. De GGD neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
  • Ouder(s)/verzorger(s) geven ziekmeldingen zelf door via Magister. Met klem vragen wij ouder(s)/verzorger(s) om bij de omschrijving te vermelden wat de reden van ziekmelding is. Dit is niet verplicht maar het kan school wel inzicht geven in de aard van de klachten en daarmee kan de school inspelen op ontwikkelingen bij soortgelijke klachten in een klas.
   Ziekmeldingen kunnen ook in de ochtend telefonisch doorgegeven worden aan school via 070-3687670. Bij voorkeur tussen 7.30 uur en 8.30 uur.
  • Volg de aanwijzingen op van de GGD.
Beslisboom:  Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of een kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. Volwassenen kunnen beoordelen of je wel of niet naar het werk mag. De beslisboom wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe/vernieuwde regelgeving.
Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.
 

Iemand in ons huishouden heeft klachten

 • Als het kind zelf 24 uur klachtenvrij is, kan hij of zij naar school.

Iemand in ons huishouden heeft klachten en heeft zich laten testen

 • Het kind blijft dan in ieder geval thuis totdat de uitslag van de test bekend is.
 • Volg vervolgens de aanwijzingen op van de GGD.

Mijn kind en/of iemand met klachten in ons huishouden is negatief getest

 • Uw kind mag direct naar school.

 

Positief getest?

Iemand in ons huishouden is positief getest. Wat nu?

 • Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft uw kind in thuisquarantaine.  Uw kind moet gedurende 72 uur (3 dagen) in thuisquarantaine. Als bij de geteste persoon binnen deze 72 uur nog klachten zijn of zich ontwikkelen, dan blijft uw kind 10 dagen in thuisquarantaine.

Mijn kind is positief getest. Wat nu?

 • Als uw kind nog niet is ziekgemeld, doet u dit volgens de normale procedure.
 • Wij vragen u om positief geteste leerlingen ook onder de aandacht te brengen bij de afdelingsleiding en onze speciale Corona-Coördinator, de heer Rogier: M.Rogier@hofstadlyceum.nl
 • Uw kind blijft 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname in thuisquarantaine. Als zich binnen deze 72 uur geen klachten ontwikkelen, mag uw kind naar school.
 • Uw kind is positief getest en heeft klachten of krijgt binnen 72 uur klachten? Dan blijft uw kind 10 dagen in thuisquarantaine maar in ieder geval tot de klachten 24 uur zijn verdwenen.

In de klas van mijn kind is iemand positief getest. Wat nu?

 • GGD Haaglanden voert een bron- en contactonderzoek uit onder alle mensen waarmee de leerling tijdens de besmettelijke periode contact heeft gehad. Wordt u niet benaderd, dan kunt u ervan uitgaan dat de GGD hier geen aanleiding voor ziet.
 • De school informeert ouders uit de desbetreffende klas (onderbouw) of het desbetreffende leerjaar(bovenbouw) en het onderwijspersoneel met het verzoek om extra alert te zijn op klachten.
 • Wij adviseren u om 10 dagen na de bekendmaking van een besmetting in de klas extra alert te zijn op gezondheidsklachten bij uw kind, die mogelijk zouden kunnen duiden op besmetting met het Covid-19:
  • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • (licht) hoesten
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
  • kortademigheid/benauwdheid
  • verhoging óf koorts boven de 38 graden

Krijgt uw kind een of meer van deze klachten, houdt het dan uit voorzorg thuis en laat uw kind testen.
Als u uw kind wilt laten testen, bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur met de GGD voor advies, telefoon 070-7526731 ‘scholen en kinderopvang’. Buiten kantooruren kunt u een mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl. De GGD neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wij adviseren u om dit zeker te doen als uw kind in de betreffende groep zit, waar eerder een besmetting is vastgesteld. Zo kunnen wij eventuele andere besmettingen op school snel in kaart brengen en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen.

Hoe zit het met lesuitval?

 • Leerlingen die om wat voor reden dan ook in thuisquarantaine zijn maar nog wel lessen kunnen volgen, worden geacht schoolwerk te vragen bij hun docenten (als zij dat nog niet hebben ontvangen) zodat zij zo min mogelijk achterstand oplopen.
 • In deze periode komt het helaas voor dat er meer docenten afwezig zijn dan gebruikelijk. Hofstad Lyceum doet er alles aan om lesuitval te voorkomen. Docenten die om welke reden dan ook in thuisquarantaine zijn maar wel lessen op afstand kunnen geven, zullen dit ook doen. Dit gaat veelal via weektaken in Magister.


Overige vragen

Waarop zijn de maatregelen tegen verspreiding van Covid-19 op Hofstad Lyceum op gebaseerd?

 • Hofstad Lyceum volgt voor de maatregelen de richtlijnen van het RIVM, de brancheorganisatie voor VO-scholen (de VO-Raad), en de lokale GGD. Kort gezegd houden deze maatregelen in: 1,5m afstand, voldoende ventileren, veel je handen wassen en bij klachten blijf je thuis.

Waarom is Hofstad Lyceum nog geopend?

 • Alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben de opdracht vanuit de overheid om na de zomervakantie volledig open te gaan voor lessen.

Voor de zomer moesten alle leerlingen nog 1,5 meter uit elkaar.
Hoe zit het nu met die 1,5 meter maatregel?

 • Leerlingen hoeven onderling niet meer 1,5m afstand van elkaar te houden, wel tegenover onderwijspersoneel.
 • Het nieuwe coronavirus, Covid-19, verspreidt zich vooral onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen.
 • Verspreiding van COVID-19 onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol bij de verspreiding van het virus is. Dit is ook de reden waarom er qua afstand verschillen zijn tussen PO, VO en hoger onderwijs.
  Zie ook deze site: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Hoe gaat Hofstad Lyceum om met leerlingen die met klachten naar school komen?

 • Leerlingen die met verkoudheidsklachten bij ons op school komen, worden in overleg met ouders/verzorgers naar huis gestuurd met het dringende advies zich te laten testen.
 • Bekend met hooikoorts? Bij hooikoorts is het advies het kind zijn eigen hooikoorts medicatie in te laten nemen. Verminderen de klachten, dan is geen actie nodig.
  Voor advies kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen met de GGD (scholen en kinderopvang), op telefoonnummer 070-7526731.
  Zie ook de website van het RIVM.

Hoe zit het met de ventilatie in de school?

 • Volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD voldoet Hofstad Lyceum aan de ventilatie-eisen.
 • Onze mechanische installaties zijn speciaal gekeurd en draaien op vol vermogen.
 • In alle lesruimtes staan de ramen open. Nu is dat nog lekker, straks koud. Laten leerlingen met hun kledingkeuze hierop voorbereid zijn. Wist u dat er op vrijdagmiddag voor leerlingen een speciale breiclub is, waar leerlingen kunnen leren een warme trui te breien?
 • De luchtkwaliteit in lokalen wordt gemeten. De meeste lokalen zijn voorzien van CO2-meters die de luchtkwaliteit kunnen meten. De rest volgt de komende weken. Voor de technici: 1200 PPM (parts per million) is de maximumgrens die door de GGD wordt aangehouden. Het CO2 gehalte in de lokalen van Hofstad Lyceum schommelt bij een volle bezetting van de lokalen tussen de 850 en 900 PPM .

Moeten leerlingen mondkapjes dragen?

 • Het dringende advies vanuit de overheid is het dragen van een mondkapje in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen, in aula’s en bij bepaalde praktijklessen. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, mag het mondkapje af. Leerlingen volgen de instructie van de docenten op. Wij volgen dit dringende advies. Dit betekent voor de leerlingen dat ze op school een mondkapje dragen. We vragen dat ook van de medewerkers van de school. Leerlingen nemen hun eigen mondkapje mee.

Heeft u nog vragen?

Via onze website www.HofstadLyceum.nl is meer informatie te vinden en voor vragen kunt u terecht bij onze Corona Coördinator, de heer Rogier M.Rogier@hofstadlyceum.nl

Meer informatie over het coronavirus vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Met vragen over het coronavirus kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur ook contact opnemen met GGD Haaglanden, telefoonnummer 070-7526731

De informatie op deze pagina is tot stand gekomen met bronnen van de RIVM, VO-Raad, Lucas Onderwijs en GGD Haaglanden.

 

 

.